Проектът VRAR, „Учете и работете лесно във виртуална и добавена реалност“, работи в подкрепа на кариерното ориентиране на хора, които са загубили работата си или искат да сменят професионалната си област, като им позволява да се впуснат в света на модерните технологии, навлизащи във всички области на дейност. Виртуалната и добавената реалност вече не са технология на бъдещето, използвана само за забавление, а все по-популярен инструмент в науката, образованието и медицината.

Основната цел на проекта е да се разработи кратка програма за обучение в областта на виртуалната и добавена реалност. Това ще се осъществи чрез методология за насоки за търсещи работа и предприемачи в областта на виртуалната и добавената реалност и наръчник и видеоклипове с инструкции за работа с оборудването, използвано от професионалистите в бранша.

Международният консорциум е финансиран по програма Еразъм+ и се формира от:

Project Number:  2021-1-BG01-KA220-VET-000033294