Свържете се с

Агенцията за развитие на човешките ресурси

Агенцията за развитие на човешките ресурси е неправителствена организация, която успешно изпълнява проекти по различни програми – CBC, BalkanMed, Erasmus +, Norway Grants и др. Агенцията финансира голяма част от дейностите си със собствени средства на агенцията. Организацията разчита на екип от експерти с различен опит и опит. През 2019 г. HRDA създава Русенски творчески център – зала с високотехнологично оборудване за обучение в сферата на творческите индустрии. Кабинетът е създаден с цел да се превърне в място за събиране на младата творческа общност в града, място за обмяна на идеи и практикуване на наученото. Творческият център е домакин на редица обучения по програми в областта на анимацията, създаването на игри, 3D, графичния дизайн.

Центърът е изграден в резултат на дългогодишния опит на организацията в разработването на концепции за регионално развитие и иновативни методи на обучение. Те са реализирани в редица страни от ЕС и много малко по български програми.

phone:  00359 82/ 834108
fax: 00359 82/ 821472
           mr@smebg.net
Нашият адрес:
Кресна 14
Русе 7000, България