Резултати от проекта

Резултат от проекта 1

Методология с насоки за търсещи работа и предприемачи в областта на VR AR технологиите.

PR1 има за цел да разработи методология в подкрепа на целевите групи на проекта, за да ги запознае с възможностите да се позиционират на пазара на труда или като предприемачи в областта на VR и AR технологиите.

Методологията ще:

  • Опише педагогическия подход и методиката на обучение.
  • Обясни темите, целите и задачите на курса.
  • Осигури методическа матрица/набор, около който ще се организира и реализира образователно съдържание.
  • Разработи на методологии за действие за предоставяне на обучение на опит в обучението.
  •  Предложи техническите решения.

 

Резултат от проекта 2

Наръчник за работа с VR и AR технологии.

Наръчникът на обучителя ще бъде подробно ръководство, обслужващо две цели:

  • Педагогическият аспект на обучението за работа във VR и AR среда.
  • Техническите аспекти на предлаганото обучение онлайн и как по-добре да се използват онлайн материалите като учебна програма.

Проектен резултат 3

Обучителни видео уроци за работа с VR и AR.

В рамките на този проектен резултат се изготвят обучителни видеа, чиято цел е да представят бързо и достъпно материала, а именно техниката, която е необходима за работа и начинът за работа с нея. Целта на този вид представяне на материала е да се достигне по-широка достъпност до обучаемите.