Το έργο VRAR, “Learn and work easy in Virtual and Augmented Reality”, υποστηρίζει την επαγγελματική καθοδήγηση ατόμωνωπου επιθυμούν να εργαστούν, στον κόσμο των σύγχρονων τεχνολογιών που εισέρχονται σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα δεν είναι πλέον μια τεχνολογία του μέλλοντος που χρησιμοποιείται μόνο για ψυχαγωγία, αλλά ένα όλο και πιο δημοφιλές εργαλείο στην επιστήμη, την εκπαίδευση και την ιατρική.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός σύντομου εκπαιδευτικού προγράμματος στον τομέα της Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας. Αυτό θα εφαρμοστεί μέσω μιας κατευθυντήριας μεθοδολογίας για άτομα που αναζητούν εργασία και επιχειρηματίες στον τομέα της Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας, καθώς και ενός εγχειριδίου και βίντεο με οδηγίες για την εργασία με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται από επαγγελματίες του κλάδου.