VR/AR projekts “Mācieties un viegli strādājiet virtuālajā un papildinātajā realitātē” atbalsta to cilvēku profesionālo orientāciju, kuri zaudējuši darbu vai vēlas mainīt savu profesionālo jomu, ļaujot viņiem iesaistīties mūsdienu tehnoloģiju pasaulē visās darbības jomās. Virtuālā un Papildinātā Realitāte vairs nav nākotnes tehnoloģija, ko izmanto tikai izklaidei, bet arvien populārāks instruments zinātnē, izglītībā un medicīnā.

Galvenais projekta mērķis ir izstrādāt īsu mācību programmu Virtuālās un Papildinātās realitātes jomā. To īstenos, izmantojot vadlīnijas darba meklētājiem un uzņēmējiem virtuālās un Papildinātās realitātes jomā, kā arī rokasgrāmatu un video ar instrukcijām darbam ar aprīkojumu, ko izmanto nozares profesionāļi.

Starptautisko konsorciju finansē programma “Erasmus +”, un to veido:

Projekta numurs:  2021-1-BG01-KA220-VET-000033294