Projekta rezultāti

Projekta Rezultāts 1

Metodiskais regulējums ar vadlīnijām darba meklētājiem un uzņēmējiem VR AR tehnoloģiju jomā.

PR1 mērķis ir izstrādāt metodoloģisku sistēmu, lai atbalstītu projektu mērķgrupas, lai tās ieviestu iespēju sevi pozicionēt darba tirgū vai kā uzņēmējus VR un AR tehnoloģiju jomā.

Sistēma ļaus:

Raksturot pedagoģisko pieeju un mācību metodiku.

Izskaidrot kursa tēmas, mērķus un mērķus.

Nodrošināt metodisko matricu/kopu, ap kuru tiks sakārtots un ieviests izglītības saturs.

Izstrādāt rīcības metodiku mācību pieredzes apgūšanai.

Ierosināt tehniskos risinājumus.

Projekta Rezultāts 2

Rokasgrāmata darbam ar VR un AR technoloģijām.

Trenera Rokasgrāmata būs izstrādāts mācību materiāls, kas kalpos diviem mērķiem:

  1. Mācību pakalpojuma pedagoģiskais aspekts, lai strādātu VR un AR vidē.
  2. Tiešsaistē pieejamā mācību pakalpojuma tehniskie aspekti un tas, kā labāk izmantot tiešsaistes materiālu kā mācību programmu.

Projekta Rezultāts 3

Apmācības video materiāli darbam ar VR and AR tehnoloģijām.

PR3 galvenie iznākumi ir webināri ar grafiski uzlabotiem mācību moduļiem, kas palīdzēs apmācīt darba meklētājus un nākotnes uzņēmējus.